Werknemers

De drang tot presteren in onze hedendaagse maatschappij is groot. De druk om de beste te zijn op school en/of tot de top te behoren op ons werk, drukt vaak zwaar op ons. Ook in ons sociale leven is deze druk voelbaar, want ook hier willen we niet onderdoen voor de ander. Het is dan ook niet vreemd dat we te kampen krijgen met fysieke en mentale klachten als bijvoorbeeld: presteren lukt niet of nauwelijks nog, te hoge werkdruk, uitval en verzuim, niet langer in staat om ons werk te doen, futloos en te weinig energie om de dag door te komen, geen energie meer aan het eind van de dag.

Herkent u zich in (één van) deze klachten? Ik coach en begeleid u om zo, samen met u, weer grip te krijgen op werken, waarbij een gezonde fysieke en mentale gesteldheid de basis is!

Wanneer u zich ziek meldt op uw werk, dan treedt direct de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Uw ziekmelding betreft in dit geval een langdurige periode van afwezigheid. Deze wet is het gehele...

Lichamelijke klachten als gevolg van overbelasting kunnen u beperken en belemmeren bij het uitvoeren van uw werkzaamheden. Deze klachten kunnen tijdelijk van aard zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld enkele dagen niet...

Stress hoeft niet per definitie ongezond te zijn. Zo helpt zogenaamde “gezonde stress” u juist om goed te presteren. Gezonde stress houd u scherp en alert, waardoor u...

Een goede gezondheid is een groot goed en stelt ons in staat tot op hoge leeftijd (door) te werken. Vanzelfsprekend kunnen we met een goede gezondheid na het bereiken van onze pensioenleeftijd genieten ...