Duurzame inzetbaarheid

Er wordt veel gesproken over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar al te vaak wordt er één facet uitgelicht. Hierdoor is het effect, zeker op lange termijn, niet duidelijk en daarmee vaak ook niet duurzaam. Ik help u om duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf vorm te geven. Dit kan bijvoorbeeld door voor u een klankbord te zijn wanneer u al ideeën of plannen heeft. Een andere mogelijkheid is samen met u plannen te ontwikkelen en deze concreet te maken.

Uitgangspunten duurzame inzetbaarheid:

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers moet aansluiten op de visie/missie van het bedrijf

√ Het belang van duurzame moet duidelijk zijn voor medewerkers, waarbij het helder is welke rol zij hier zelf in hebben

√ Het inzetten van de juiste middelen in om duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Evaluatie of (al) ingezette middelen effect hebben op korte en lange termijn

√ Inventarisatie bij medewerkers waar volgens hen de inzetbaarheid beter kan of anders zou moeten. Geeft tijd en middelen om dit aan te geven

√ Het besef dat middelen geld kosten. Deze kosten kunnen later juist geld opleveren, wanneer er efficiënter gewerkt wordt, uitval verminderd en de kwaliteit verbeterd

√ Houdt medewerkers op de hoogte op de verbeteringen

√ Leidinggevenden op de werkvloer hebben een sleutelrol in het hele proces. Zij hebben een signalerende functie en bovendien zijn zij de aangewezen personen om medewerkers te motiveren en coachen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Duurzame inzetbaarheid