Verzuim en begeleiding

Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding begint op de eerste dag van de verzuimmelding. Uitgangspunt van verzuimbegeleiding is niet de controle, maar juist het kijken naar de mogelijkheden om (in aangepaste vorm) het werk weer te hervatten. Om uitval van medewerkers te beperken/te voorkomen is goede begeleiding in de eerste zes weken van belang. Naast het uitvoeren van de wettelijke eisen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, is een goed contact met de verzuimende medewerker van belang om werkhervatting goed te laten verlopen. Sinds mei 2019 ben ik Casemanager Taakdelegatie en sta ik ingeschreven bij www.register-rsc.nl.

Het verzuimgesprek

Lang verzuim begint altijd met kort verzuim. Een juiste aanpak verkleint het aantal lang verzuimende medewerkers. Als werkgever heeft u de regie over de verzuimbegeleiding. Door overleg met de verzuimende medewerker, bedrijfsarts, afdelingshoofd en casemanager bekijkt u niet de onmogelijkheden, maar juist de mogelijkheden voor een medewerker. U hoeft niet te weten waarom de medewerker is uitgevallen. Belangrijker is het om te weten wat hij of zij nodig heeft om het werk weer te kunnen hervatten. Hoe? Ik adviseer en coach u, zodat u (weer) grip krijgt op verzuim. Wilt u workshop voor leidinggevende? In overleg verzorg ik een workshop op maat voor uw bedrijf.

Analyseren van verzuimcijfers

Het is niet altijd direct te verklaren waarom de verzuimcijfers hoger liggen dan het landelijke gemiddelde. Een juiste analyse maakt duidelijk op welke wijze u verzuimbegeleiding moet gaan inzetten. Heeft u cijfers als percentages, meldingsfrequenties en wat al niet meer zij? Ik ga voor u op zoek naar de goede en best passende oplossingen.

Re-integratie van medewerkers

Een langdurig verzuim van een medewerker vraagt extra aandacht om tot een goede re-integratie te komen. Wie bepaalt de opbouw? Zijn er aanpassingen op het werk nodig? Wie bewaakt de opbouw en hoe zorg ik er als werkgever voor dat de re-integratie op de afgesproken wijze verloopt? Ik coach en begeleid u op weg naar een duurzame re-integratie.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?