Werkplekonderzoek (ook voor thuis)

De werkplek

Investeren in middelen om de duurzaam inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren kost geld. Maar weet hierbij ook dat de gerichte inzet van middelen juist geld opbrengt. Immers, de inzetbaarheid verbetert, er wordt efficiënter gewerkt en de kwaliteit gaat omhoog.

Een goede werkplek is voor een medewerker een middel om deze inzetbaarheid te verbeteren. Wanneer een werkplek zo is ingericht dat het risico op overbelasting wordt verkleind en de medewerker efficiënt kan werken, dan zal de kwaliteit van zijn werk toenemen. Bovendien wordt het risico op uitval verkleind.

Bij het werkplekonderzoek kijk ik verder dan alleen de werkplaatsnormen zoals die zijn vastgesteld in de Arbowet. De manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd is minstens zo belangrijk.  Ik geef de medewerker advies met betrekking tot het minimaliseren van de momenten van overbelasting, waardoor ik bewustwording creëer bij de medewerker met betrekking tot zijn/haar manier van werken.

Uitvoer werkplekonderzoek

Het werkplekonderzoek wordt altijd vooraf gegaan door het invullen van een vragenlijst door de medewerker. Bij deze vragenlijst wordt gekeken naar de belasting (de werkzaamheden) en naar de belastbaarheid (wat kan de medewerker fysiek aan).

Tijdens het werkplekonderzoek observeer ik de medewerker  tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Aan de hand van dit onderzoek en de vragenlijst stel ik een adviesrapport op. Deze wordt ter goedkeuring aan de medewerker voorgelegd. Het definitieve rapport krijgt de medewerker en bij toestemming van de medewerker wordt dit rapport ook gestuurd naar de opdrachtgever. Vanaf dit moment kunnen eventuele vervolginterventies plaats vinden.

Wilt u voor de afdeling instructies m.b.t. werkplekken voor beeldschermwerk? Een korte workshop op de afdeling is mogelijk.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Werkplekonderzoek