Disclaimer

Disclaimer voor www.gripopgezondheidenwerk.nl
G. Rothuis (Kamer van Koophandel: 71495959), hierna te noemen GR, verleent u hierbij toegang tot www.gripopgezondheidenwerk.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangeboden diensten te kopen.
GR behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid GR spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GR. Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GR. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GR nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze diensten liggen bij GR. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze diensten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GR, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke diensten anders aangegeven is. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.