Voorstellen

Gerard Rothuis

Na in 1988 afgestudeerd te zijn als fysiotherapeut ben ik in ditzelfde jaar gaan werken in een revalidatiecentrum. Vanaf 1998 heb ik binnen het sportcentrum van dit revalidatiecentrum gewerkt als fysiotherapeut en manager. Uitgangspunt van de behandelingen is voor mij altijd hetzelfde geweest, namelijk het uitleggen aan patiënten/cliënten wat de oorzaak is van hun klachten. Daarbij geef ik altijd aan wat iemand zelf kan doen om invloed uit te oefenen op deze klachten of de oorzaak ervan. Zorgen dat je zelf grip krijgt op je gezondheid.

In beweging komen

Dit uitgangspunt heb ik ook altijd proberen mee te geven aan de cursisten van de sportmassage. Ik heb les gegeven in anatomie, fysiologie en onderzoek. Bijna 10 jaar heb ik leden van de Astma patiëntenvereniging begeleid in het zwembad. Door mensen uit te dagen om in beweging te komen hebben mensen stappen gezet naar een actiever(e) leefstijl. Meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse is hier één van de resultaten van geweest.

Het programma “Herstel en Balans”, een revalidatieprogramma voor ex- kankerpatiënten, heb ik in het sportcentrum ontwikkeld tot een actief beweegprogramma waarbij zowel binnen als buiten getraind wordt.

Coaching en begeleiding

Sinds 2009 ben ik niet meer BIG geregistreerd als fysiotherapeut. De laatste jaren bestaat mijn werk uit coachen en begeleiden van medewerkers binnen verschillende bedrijven op het gebied van leefstijl en werkomstandigheden. Werkplekonderzoeken en spreekuren voor medewerkers met fysieke klachten zijn een onderdeel van mijn werk. Daarnaast heb ik een verzuimsysteem ontwikkeld om aan de hand van verzuimmeldingen werknemers op een snelle en verantwoorde manier weer terug te laten keren naar het werk. Door individuele gesprekken met werknemers en coaching van werkgevers zijn verzuimpercentages gedaald. Sinds 11 september 2018 ben ik gecertificeerd preventiemedewerker.

Mijn kennis op gebied van belasting, belastbaarheid en ergonomie gebruik ik bij preventie en re-integratietrajecten. Ik onderhoud contacten met bedrijfsartsen en begeleid bij het opstellen van Plan Van Aanpak en re-integratie bij eigen werkgever (1e spoor). Ik ben Casemanager Taakdelegatie en geregistreerd bij www.register-rsc.nl.
In mijn werk voel ik mij voornamelijk adviseur op gebied voor mensen met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Mijn adviezen zorgen er voor dat mensen (in)zicht krijgen op hun klachten en daardoor grip (gaan) krijgen op hun klachten.

Gerard Rothuis, coaching en begeleiding