Preventief Medisch Onderzoek

Gezond op het werk

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een lichamelijk onderzoek voor medewerkers gericht op het voorkomen en/of vroeg signaleren van lichamelijke problemen of risico's. Aan de hand van het PMO krijgt de medewerker een advies voor eventueel vervolgonderzoek of - behandeling.

Het (basis) PMO bestaat uit het onderzoeken van de lichaamssamenstelling, de bloeddruk en het bloedonderzoek (glucose en cholesterol) en is voornamelijk gericht op het signaleren van risico's op hart- en vaatziekten.

Het basis PMO kan worden uitgebreid met visusonderzoek en een vragenlijst op gebied van leefstijl, gezondheid en werk.

Functionele Fysieke Test (FTT)

Aanvullend op het basis PMO kan gekozen worden voor een Functionele Fysieke Test (FFT) voor medewerkers die fysieke werkzaamheden moeten uitvoeren. De uitkomst van de FFT geeft de mate van lichamelijke beperking weer. Deze beperkingen (kracht, mobiliteit, coördinatie en stabiliteit) bepalen de risico's op overbelasting bij het uitvoeren van arbeidsvaardigheden. Beperkingen kunnen worden opgespoord, ook wanneer er (nog) geen klachten met betrekking tot overbelasting zijn. Bij FFT wordt gekeken naar de belasting op het werk, de arbeidsvaardigheden en de belastbaarheid van de individuele medewerker.

Uitvoering PMO

De (basis) PMO kan op locatie worden uitgevoerd. De duur van het (basis) PMO is 30 minuten inclusief het vitaliteitsgesprek. Tijdens het vitaliteitsgesprek worden de uitslagen van het PMO besproken. De medewerker ontvangt schriftelijk alle testgegevens met advies. Het FFT duurt 30 minuten.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?