Spreekuur fysieke klachten

Vitaliteit

Met betrekking tot de vitaliteit van medewerkers is er een belangrijke, signalerende rol weggelegd voor leidinggevenden. Juist deze signalerende functie is belangrijk om langdurig uitval van medewerkers te voorkomen. Bijvoorbeeld door medewerkers te adviseren om een afspraak te maken met de bedrijfsarts wanneer uitval dreigt.

Spreekuur

Bij adviezen van de bedrijfsarts m.b.t. werkhervatting, aangepast werken of tijdelijk uitvoeren van ander werk, kan ik tijdens het spreekuur fysieke klachten de medewerker coachen en begeleiden. Op deze manier vindt er een snelle en verantwoorde terugkeer naar de werkvloer plaats. Bovendien kunnen medewerkers tijdens het spreekuur adviezen krijgen op het gebied van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Verder is het mogelijk om in overleg met medewerker, werkgever en behandelaar(s) een re-integratie traject uit te zetten. Begeleiding van de medewerker tijdens het traject vindt plaats op de werkplek.

Afspraken over frequentie van het spreekuur fysieke klachten worden in overleg gemaakt.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Fysieke klachten