Re-integratie en werk

Ziekmelding

Wanneer u zich ziek meldt op uw werk, dan treedt direct de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Uw ziekmelding betreft soms een langdurige periode van afwezigheid. Deze wet is het gehele re-integratietraject van kracht, waarbij bedrijfsarts, casemanager en arbodienst kunnen worden ingeschakeld om dit re-integratietraject te begeleiden. Samen met uw werkgever bent u verantwoordelijk voor uw terugkeer naar de werkvloer.

Plan Van Aanpak 

Na zes weken ziek zijn bepaalt de bedrijfsarts de (mate van) arbeidsongeschiktheid. U stelt, samen met uw werkgever, een Plan van Aanpak (PvA) op om op een verantwoorde wijze terug te keren naar de werkvloer. Heeft u vragen over het opstellen van het PvA? Of wilt u weten hoe u op een verantwoorde manier uw werk kunt opbouwen/hervatten? Neem dan contact met mij op, want ik begeleid u bij het opstellen van het PvA (samen met uw werkgever). Bovendien zie ik erop toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen, zodat dit leidt tot een goed re-integratietraject.

Re-integratie periode

Een re-integratietraject kan in sommige gevallen een langdurig traject zijn. Een langzaam verlopend herstel kan hiervan de oorzaak zijn, maar het kan ook goed zijn dat een goede opbouw binnen het werk niet mogelijk is. Ook in deze gevallen sta ik u graag terzijde. Samen met u en uw werkgever ga ik op zoek naar de best passende oplossing, om zo tot een duurzame re-integratie te komen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?

Re-integratie