Werkgevers

Een gezond bedrijf bestaat uit medewerkers die vitaal en energiek zijn. Daarnaast zijn zij gemotiveerd, betrokken en vakbekwaam om hun werk uit te voeren. Als werkgever ben je, samen met de medewerker, verantwoordelijk voor een gezond bedrijf. Ik wil graag ook u en uw medewerkers coachen en begeleiden om (weer) grip te krijgen op een gezond bedrijf.

 

Op de werkvloer zijn er verschillende momenten waarop het lichaam fysiek wordt belast. Tijdens het  werkplekonderzoek kijk ik zowel naar de belasting van het werk als naar de belastbaarheid van de medewerker. Beide zijn...

Verzuimbegeleiding begint op de eerste dag van de verzuimmelding. Uitgangspunt van verzuimbegeleiding is niet de controle, maar juist het kijken naar de de mogelijkheden om het werk weer...

Investeren in middelen om de duurzaam inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren kost geld. Maar weet hierbij ook dat de gerichte inzet van middelen juist geld opbrengt. Immers, de inzetbaarheid verbetert, er wordt...

Er wordt veel gesproken over de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar al te vaak wordt er één facet uitgelicht. Hierdoor is het effect, zeker op lange termijn, niet duidelijk en daarmee vaak...

Met betrekking tot de vitaliteit van medewerkers is er een belangrijke, signalerende rol weggelegd voor leidinggevenden. Juist deze signalerende functie is belangrijk om langdurig uitval van medewerkers te voorkomen...